Regenerácia  klimatizácie a výmena oleja v kompresore

Predtým než si prečítate tento článok, mali by ste vedieť jednu dôležitú vec,  každý kto manipuluje so skleníkovým  plynom  R134a  musí byť riadne zaškolený a certifikovaný, tiež že manipulácia a  plnenie Vašej klimatizácie BEZ CERTIFIKÁTU A ODBORNÉHO  ZAŠKOLENIA JE TRESNÉ,  A AJ VY SA DOPÚŠŤATE TRESTNÉHO ČINU SPOLUPÁCHATEĽSTVOM,  vždy sa opýtajte mechanika ktorý Vám ide plniť klimatizáciu či je oprávnený a držitelom certifikátu  na manipuláciu so skleníkovým plynom.

Teraz niečo o klimatizácii

K optimálnemu výkonu klimatizácie je potrebné vykonávať pravidelnú kompletnú údržbu systému aspoň raz za rok. Systém klimatizácie obsahuje olej, ktorý zabezpečuje mazanie kompresora. Olej počas činnosti klimatizácie absorbuje vlhkosť, čím stráca mazacie schopnosti . Preto je pravidelná kontrola a doplnenie oleja do systému nanajvýš dôležitá. Pri aktívnom používaní klimatizácie je potrebné robiť údržbu systému najmenej raz za rok (odporúčame vždy pred letnou sezónou). Pri tejto údržbe sa zisťuje či nie je potrebné chladivo doplniť, pretože často dochádza k úniku chladiva. Pri regenerácii chladivo odsajeme pomocou špeciálneho stroja, necháme ho prefiltrovať cez špeciálne filtre, skontrolujeme množstvo, doplníme olej a chladivo naspäť natlakujeme do systému. Dôležité je správne množstvo chladiva v systéme, pretože na ňom je závislá správna činnosť kompresoru a elektronických častí klimatizácie. Regenerácia chladiva stojí od 30,- EUR . Počas regenerácie chladiva kontrolujeme či v systéme nenastáva únik chladiva, či je v systéme správny tlak a akú výstupnú teplotu dokáže klimatizácia dávať. Táto kontrola je zahrnutá v cene regenerácie chladiva klimatizácie.

Ďalej počas kontroly tlaku systému  doporučujeme  dezinfekciu interieru, výparníku a prieduchov ozónom od 15€  a kontrola prepadu kondenzu, ak správne neodteká skondenzovaná voda a  prepad je pripchatý alebo nebodaj zapchatý  voda sa hromadí  a tvorí ideálne prostredie na množenie plesní, baktérii a vírusov tiež nevábny smrad.